Official Website of Hockey Maharashtra

Sub-Junior Women- Year 2021

Shirt No. Player Name Father Name DOB Hockey India ID Card No.
1.
Dikshita Wajel
Rateesh Wajel
09/08/2005
PL/MAH/06915/2020
2.
Apurva Shinde
Dilip Shinde
20/01/2006
PL/MAH/08389/2021
3.
Arpita Kamble
Madhukar Kamble
22/02/2006
PL/MAH/08402/2021
4.
Sukanya Saykar
Suresh Saykar
24/11/2005
PL/MAH/07036/2020
5.
Diksha Shinde
Nitin Shinde
11/10/2006
PL/MAH/08806/2021
6.
Kranti Nannaware
Sunil Nannaware
26/01/2006
PL/MAH/08859/2021
7.
Sanjana Khetawat
Desha Khetawat
07/11/2006
PL/MAH/08392/2021
8.
Tanishka Shinde
Sanjay Shinde
20/02/2007
PL/MAH/08674/2021
9.
Sukanya Dhaware
Sagar Dhaware
27/06/2006
PL/MAH/08397/2021
10.
Shravani Bankar
Vinod Bankar
19/08/2005
PL/MAH/08822/2021
11.
Rutuja Waghmare
Ramdas Waghmare
12/01/2005
PL/MAH/08408/2021
12.
Pranoti Dadas
Dadaso Dadas
04/03/2005
PL/MAH/09081/2021
13.
Mahima Gupta
Birju Gupta
02/04/2005
PL/MAH/08680/2021
14.
Prathami Shetty
Venugopal Shetty
15/03/2006
PL/MAH/08395/2021
15.
Archa Sasidharan
Rajiv Sasidharan
13/07/2006
PL/MAH/06483/2020
16.
Dasha Nair
Pramod Nair
27/10/2006
PL/MAH/08411/2021
17.
Annaniya Thevarpurakkal
Uttam Thevarpurakkal
13/03/2005
PL/MAH/06656/2020
18.
Shreya Mahind
Mahesh Mahind
31/05/2005
PL/MAH/08403/2021

Team Manager

Dhiraj Pruthwiraj Chavan

Coach

Vaishali Lakxman Sul