Official Website of Hockey Maharashtra

Senior Women - Year 2020

Shirt No. Player Name Father Name DOB Hockey India Id Card No.
10.
Aishwarya Chavan (Cap)
Rajesh Chavan
18/10/1997
PL/MAH/01578/2014
12.
Ankita Sapate
Ashok Sapate
29/03/2000
PL/MAH/04289/2019
15.
Kajal Atpadkar
Sadashiv Atpadkar
12/11/2002
PL/MAH/04458/2019
9.
Pooja Shendage
Bhanudas Shendage
15/10/2001
PL/MAH/04467/2019
6.
Rutuja Pisal
Dadaso Pisal
28/11/2002
PL/MAH/04475/2019
11.
Shradha Tiwari
Sanjay Tiwari
26/09/1999
PL/MAH/022412016
21.
Vaishali Lanjewar
Rajesh Lanjewar
28/09/2002
PL/MAH/05045/2020
19.
Reeta Kumar
Mahesh Kumar
21/07/1997
PL/MAH/05060/2020
7.
Akshata Dhekale
Abaso Dhekale
2/11/2001
PL/MAH/04137/2019
4.
Bhavana Khade (cap)
Satishrao Khade
17/01/1999
PL/MAH/02559/2016
5.
Manashri Shedage
Narendra Shedage
16/09/2003
PL/MAH/04606/2019
8.
Vaishnavi Phalke
Vitthal Phalke
23/12/2003
PL/MAH/04531/2019
13.
Durga Shinde
Raju Shinde
26/06/2001
PL/MAH/05044/2020
1.
Sarita Bhise
Bhiva Bhise
15/05/2001
PL/MAH/05064/2020
18.
Susmita Patil
Sanjay Patil
16/05/2001
PL/MAH/05077/2020
14.
Pradnya Bhosale
Jalindar Bhosale
25/03/2003
PL/MAH/04470/2019
2.
Pragati Banewar
Pandhari Banewar
09/09/1998
PL/MAH/02558/2016
3.
Swati Jadhav
Raghunath Jadhav
04/06/2000
PL/MAH/01576/2014

Team Manager

William D'souza

Coach

Sanggai Ibemhal